Köpeğin Doğası ve Hayata Bakışı

Köpekler yaklaşık 14.000 yıldır insanlarla birlikte yaşayan bir canlıdır. Köpeklerin doğası diyorum ama aslında doğasından ne kadar uzaklaştığını anlamamız, onları anlamamıza yardımcı olacaktır.
Onlar bizi çok daha iyi anlıyor. Çünkü binlerce yıldır insanlarla yaşıyorlar. Ve sadece yaşamakla kalmıyor binlerce yıldır insanlığa hizmet ediyorlar. Kesin kanıt olmamakla birlikte araştırmalar sonucu en çok kabul gören ataları kurttur. Yeni bir davranış biçimi kazanması olarak tanımlayabileceğimiz evcilleşme binlerce yıllık bir seleksiyon sonunda gerçekleşmiştir. Buna rağmen köpek davranışlarının tamamı değil sadece %50 sinin değişime uğradığını söyleyebiliriz.Yani kalan %50’lik kısımda kurtlara ait içgüdüler taşımaktadır.Avlanmak,geniş alanlarda gezmek,bölgesini korumak gibi davranışları bu yüzden sergilemektedirler.
Kurtlar ve köpekler sosyal canlılardır.Kurtlar doğada sürü halinde yaşamlarını devam ettirirken, köpeklerde bizlerle bir sürü yaşamı sürdürmektedir.Yani bizdeki aile kavramı onlarda sürü psikolojisidir.Sokakta yaşayan köpeklere göz atın yalnız yaşayanı yok denecek kadar azdır. Sahiplendiğimiz bir köpekse aynı şekilde bizimle bir sürü iletişimi kurar. Yani onların gözünden baktığımız zaman karşılarında insan kavramı yoktur bizde onlar için sürünün bir parçasıyız.
Köpekler öğrenme konusunda ki istek ve yetenekleri nedeniyle insana en yakın canlı türüdür. Köpeklerin davranışlarının temelinde yatan iki esas içgüdü vardır. Bunlardan bir tanesi koruma diğeri avlanma güdüsüdür. Ama evimize aldığımız bir köpek bu güdüleri tetikleyecek bir ortamda yaşamadığı için öğrenme aşamasında onlara oyun güdüleriyle yeni davranışlar kazandırıp bizimle uyum içinde yaşamalarını sağlayabiliriz. Sahiplendiğimiz bir yavrunun davranışlarının sorumluluğunu bize geldiği andan itibaren almış oluruz. Annesinin kendi içgüdüleriyle yani koruma ve avlanma güdüsüyle vereceği eğitimi evimize geldiği andan itibaren bizler oyun güdüsüyle vermeliyiz. Ne kadar evcil olsa da yanımızdaki canlı bir köpek ve onların doğasında hayatta kalmak için bir şeyler öğrenilir. Biz onların doğası dışında yani onların gözünde keyfi şeyleri öğretirken özellikle yavru köpeklerde oyun güdülerini kullanmalı ve istediğimiz davranışları sergilediğinde bunu ödülle de pekiştirmeliyiz. Yapmadığı ya da BİZE GÖRE yanlış yaptığı davranışlar yüzünden onlara kızıp cezalandırmak sadece psikolojik durumlarını negatif etkileyecektir. Onların samimiyetine güvenin, bir şeyi yapmıyorlar ya da bize göre yanlış yapıyorlarsa bu sadece bilmedikleri içindir. Davranışlarında kasıt arayamayız. Onların kasıtlı yapacağı tek şey bizi mutlu etmek olacaktır bunu unutmamalıyız. Onlara sevgiyle ve sabırla yaklaşırsak istediğimiz her şeyi çok kolay öğreneceklerinde hiç şüpheniz olmasın.

Latif EROL

Leave a comment